Len dôkladne zostavené a dôsledne zariadené kuríny sú zárukou zdravej a vitálnej hydiny s dobrou úžitkovosťou. Pri zariaďovaní kurína by sme preto mali dbať na to, že do jeho základnej výbavy patria bidlá, trusník, znáškové hniezda, kŕmidlá a napájačky.

Bidlá a trusník

Bidlá pre hradovanie hydiny sú neoddeliteľnou súčasťou každého kurína. Ich priemerná šírka by mala byť 5 – 6 cm a hrúbka 2 cm. Ukladáme ich na železné uholníky, aby sme ich pri čistení kurína mohli ľahko vybrať a uvoľniť tak priestor. Rozostupy medzi bidlami by nemali byť menšie ako 25 cm. Pod bidlá môžeme umiestniť trusníky, aby výkaly padali doň. Trusník zhotovíme z pozinkovaného plechu, ktorý upevníme na uholníky vo výške zhruba 15 cm pod bidlá. Mal by byť odnímateľný, aby sa ním pri čistení dalo ľahko manipulovať.

Znáškové hniezda

Znáškové hniezda patria medzi základné prvky v kuríne. Delíme ich na rodinné a kontrolné hniezda. Ich rozmery volíme v závislosti od veľkosti plemena. Spravidla majú rozmery 30 x 30 x 30 cm.

Rodinné hniezdo je väčšia skrinka s otvormi, ktorými môžu sliepky vchádzať a vychádzať von. Je to hromadné hniezdo určené pre väčší počet sliepok. Sliepky doň s obľubou znášajú vajcia, no nie sú vhodným riešením, ak chceme kontrolovať a zapisovať stavy individuálnych znášok.

Kontrolné hniezdo používame pri sledovaní individuálnej znášky nosníc. Je to individuálne hniezdo, ktorého rozmery sa odvíjajú od veľkosti chovaného plemena. Je hlbšie ako rodinné hniezdo a funguje ako záklopné zariadenie. Každý domáci kutil si zvládne takéto hniezdo vyrobiť svojpomocne. Záklopka je zložená z dvoch častí a pripevňujeme ju tak, aby sa jeden diel mohol sklopiť pri vstupe sliepky do hniezda.

Prístup k znáškovým hniezdam by mal byť jednoduchý a hniezda by mali byť skonštruované tak, aby sme ich vedeli ľahko vyčistiť a vajcia vybrať. Hniezda zabezpečíme tak, aby na nich hydina nehradovala a neznečisťovala ich trusom.

Kŕmidlá a napájačky

Kŕmidlá a napájačky musia byť umiestnené na takom mieste, aby k nim hydina a rovnako aj chovateľ (pri plnení a čistení) mali dobrý prístup. Pri ich kúpe alebo konštruovaní myslíme na to, aby boli zhotovené tak, že hydina nebude môcť krmivom zbytočne plytvať.

Základom kvalitného kŕmidla je voľba správneho hladkého materiálu (plech, kamenina, umelá hmota atď.), ktorý sa dobre čistí. Veľkosť kŕmidiel a napájačiek volíme na základe veľkosti chovaného plemenného druhu a počtu jedincov v kŕdli tak, aby všetka hydina mohla konzumovať krmivo súčasne. Hygienický štandard krmiva v kŕmidle zabezpečíme mriežkou, ktorá zabráni šliapaniu hydiny po krmive.

Pre kuriatka volíme plytké misky. Najvhodnejším riešením sú závesné guľaté kŕmidlá (kŕmidlo s priemerom 30 cm postačí pre 15 sliepok menších až stredných plemien) alebo poloautomatické kŕmidlá. Obojstranné kŕmidlá s dĺžkou 100 cm vystačia pre 20 kusov stredných plemien hydiny. Dĺžka kŕmidla by nemala byť kvôli manipulácii väčšia.

Zelené nasekané krmivo vkladáme z hygienických dôvodov do drôtených košíkov, ktoré umiestnime do výšky tak, aby sa hydina musela načahovať.

Napájačky volíme vedrové, guľaté či prietokové, ktoré zásobujú kurín napojením priamo na vodovod a uzatvárajú sa plavákovým zariadením. V prípade kurčiat volíme klobúkové napájačky.

Pozor! Pozinkované a kovové napájačky nikdy nepoužívame pri pridávaní rozpustných liečiv do vody! Volíme umelé, kameninové alebo sklené nádoby.