Najpraktickejší typ holubníka (komorový) by mal spĺňať viaceré požiadavky. Každý začínajúci chovateľ musí mať na zreteli, že suchý, priestranný, vzdušný a dostatočne osvetlený holubník je základom každého úspešného chovu. Svetlo a suché prostredie tvoria nepriaznivé podmienky tvorbe nežiadúcich parazitov, plesní a choroboplodných zárodkov. Naopak prílišné sucho a teplo dokážu nepriaznivo pôsobiť na hniezdenie holubov, a preto by sme mali dbať na dostatočný prísun čerstvého vzduchu.

Každý holubník by mal byť osvetľovacími otvormi a výletmi obrátený smerom na juh či juhovýchod, teda do strán, z ktorých neprichádza silný vietor či dážď. Orientáciou na juh alebo juhovýchod zároveň zachytáva najviac slnečných lúčov počas dňa. Prednú stenu holubníka by sme mali skonštruovať tak, aby sa jej osvetľovacie otvory dali v priebehu letných mesiacov nahradiť drôtovým sitom.

Pred stavbou holubníka by si mal každý chovateľ dôkladne rozmyslieť veľkosť plánovaného chovu. Od počtu holubov sa odvíja veľkosť holubníka. Všeobecne platí, že 0,25 – 0,5 m² podlahovej plochy postačí na 1 kg živej váhy holubov (inak povedané, na ploche 8 m² môžeme chovať zhruba 16 párov holubov stredného plemena). Vždy je lepšie rátať pri stavbe holubníka s priestorovou rezervou, ktorú holuby isto ocenia (pri plánovanom chove 24 párov holubov zvolíme podlahovú veľkosť holubníka 20 m²). Odporúčaná výška holubníka je 2 m a sklon strechy 25 cm na 1 meter.

Osvedčeným materiálom na stavbu holubníka je drevo. Steny by mali byť dvojité, vďaka čomu vzduchová medzera bude vytvárať v zime tepelnú izoláciu. Niektorí chovatelia sa rozhodujú pre inú (taktiež prístupnú) alternatívu – postaviť holubník z tehál či tvárnic. Steny by mali byť zhotovené tak, aby v zime holubník nepremŕzal. Najvhodnejším materiálom pre podlahu je opäť drevo, avšak dá sa nahradiť aj zatepleným betónom či tehlami so špárovkou. Každý chovateľ by mal holubník skonštruovať tak, aby pri jeho čistení a manipulácii s holubmi mal ku všetkému dobrý prístup. Strecha môže byť skonštruovaná z bežných krytín, avšak holubník by mal byť tepelne izolovaný podbitím krytiny doskami, prípadne aj polystyrénom. Priestor holubníka by mal byť zároveň dobre odvetraný. Túto funkciu spĺňajú (minimálne) dva vetráky v strope, ktoré by mali byť pre dostatočné odvetranie vyvedené do výšky 80 cm nad holubník.

Praktický holubník by mal umožňovať rozdeliť priestor minimálne na dve časti. Je však lepšie, ak máme možnosť rozdeliť holubník na viacero častí, napr. podľa pohlavia holubov, chovného stáda, oddelenie pre rastúce holúbätá, samotné oddelenie pre novo zakúpené jedince. Skúsení chovatelia využívajú oddelené priestory holubníkov aj na závodné poštové holuby.

V neposlednom rade uvažujeme pri stavbe holubníka aj nad dostatočným priestorom pre krmivo, náradie a iné chovateľské potreby. Na tento účel môžeme využiť chodbičku medzi jednotlivými oddeleniami.