Kvalita čistokrvného chovu si so sebou nesie určité povinnosti. Jeho podstatou je registrácia jednotlivých kusov hydiny a ich krúžkovanie.

Každý chovateľ by mal vedieť odhadnúť správnu veľkosť obrúčky na krúžkovanie hydiny a zároveň by mal ovládať postup, akým krúžok správne navliecť. Krúžok hydine navliekame tým spôsobom, aby bola číselná základňa vždy otočená k trupu zvieraťa. Krúžok prevliekame najskôr cez tri predné prsty, následne cez kĺbik hydiny a nakoniec cez zadný prst, ktorý musíme jemne pritlačiť k beháku.

Pri hrubších behákoch sa navliekanie krúžku môže mierne skomplikovať. Komplikáciám jednoducho predídeme tým, že behák potrieme olejom, vazelínou alebo mydlom. Krúžok tak otáčavým pohybom cez behák ľahšie prekĺzne.

U kohútov prevliekame krúžok ponad zadný prst až za ostrohu. Mladé kohúty musíme pravidelne kontrolovať, aby im krúžok nebol pritesný a nevrástol do beháka.

Registračné krúžky v čistokrvnom chove navliekame hydine kvôli identifikácii. Každá obrúčka má na sebe číslo svojej veľkosti písané rímskou číslicou a ďalšie čísla oznamujúce rok vyliahnutia a poradové číslo. Uvedené číselné údaje sa uvádzajú do plemennej knihy a sú súčasťou rodokmeňa každého jedinca.

Hrabavú hydinu krúžkujeme vo veku 2 – 3 mesiacov. Vodnú hydinu o čosi skôr, a to vo veku 1 – 2 mesiace. V prípade plemenného chovu krúžkujeme hydinu na pravý behák a v kmeňovom chove zasa vždy na ľavý behák.

 

Malú hydinu hneď po vyliahnutí označujeme krídlovými rodokmeňovými značkami. Tie nám umožnia ľahkú identifikáciu pôvodu po rodičoch. Už odrastené nosnice taktiež značíme väčšími krídlovými značkami, ktoré upevňujeme do krídlovej blany.

Dbáme na to, aby mali registračné obrúčky správne zvolenú veľkosť, neboli nijak deformované, nasilu roztiahnuté, nedostatočne uzavreté alebo nasadené na nesprávnej nohe.