Chov oviec siaha hlboko do našej histórie. Sprevádzajú život človeka už po celé tisícročia. Od nepamäti boli dôležitými hospodárskymi zvieratami a zabezpečovali človeku základné životné potreby – potravu a odev. Pre chov oviec, rovnako ako aj iných hospodárskych či domácich zvierat, musíme zabezpečiť vhodné podmienky primerané ich nárokom na výživu a životné prostredie, ktoré sa v nemalej miere odzrkadľujú na zdravotnom stave zvieraťa. Mali by sme brať na vedomie skutočnosť, že ovce sú stádové zvieratá a pre ich spokojný život nie je príliš vhodné aby sme ich chovali osamotené. Preto by sme mali počítať s kúpou minimálne dvoch kusov. Vopred si premyslime, akému chovu oviec sa chceme venovať – či hľadáme ovcu len na spásanie vysokého trávnika alebo chceme chovať ovcu kvôli mlieku, mäsu či vlne. Existujú rôzne plemená, ktoré sú určené buď na jednu z uvedených oblastí alebo aj ich kombinácie. Od toho na čo konkrétne si ovcu vyberieme sa odvíja aj naša starostlivosť.

Pred kúpou oviec si pripravíme ľahko posúvateľné oplotenie. Praktickou voľbou je prenosný elektrický ohradník, pomocou ktorého ovce chováme spôsobom košiarovania. Ovce si zároveň pasienok samé hnoja pre ďalšiu sezónu čím sa zvyšuje nielen kvalita neskoršej paše, ale pribúdajú i nové druhy bylín. Prenosný košiar postupne presúvame. Nikdy však nenecháme pásť ovce príliš dlho na jednom mieste, aby sa porast stihol zregenerovať a ony sa tak mohli vrátiť aj po niekoľkých týždňoch na rovnaké miesto. Pri pastvinovom odchove postačuje na chov jedného jahňaťa približná plocha 50 m²/týždeň v závislosti od hustoty porastu a veku zvieraťa. Tento údaj je len orientačný. Pastvinový spôsob chovu je ideálny, avšak nie je na škodu ovce v stajni prikrmovať. V zimných mesiacoch a pri nedostatku zelene dokrmujeme ovce suchým senom. Okrem jadrového krmiva obľubujú suchý chlieb a pečivo či zvyšky z kuchyne po spracovaní ovocia a zeleniny. Pre pravidelný prísun dôležitých minerálnych látok je potrebné zadovážiť do stajničky soľný liz. Popri pasení dospelá ovca spotrebuje približne 3 – 5l vody. V horúcich letných mesiacoch sa pitný režim zdvojnásobí. Počas daždivého počasia alebo ak z akéhokoľvek iného dôvodu nemôžeme pustiť ovce na pašu, počítame s kŕmnou dávkou 8 kg zelenej potravy alebo 2 kg sena pre jednu dospelú ovcu na deň (prípadne k tomu kŕmime zošrotovaným jadrom podľa potreby). V prípade zimných zásob by sme mali počítať zhruba s 500 kg lúčneho či ďatelinového sena na jednu ovcu a 60 kg jadrového krmiva.

Podstatným bodom v chove oviec je ich ustajnenie. Prvé dni po príchode do nového domova by mali byť ovce ustajnené v individuálnych kotercoch a to zhruba 2 – 5 dní, aby si zvykli na vzájomnú prítomnosť a predišli sme tak zbytočným šarvátkam. Dospelá ovca (bahnica) si vyžaduje priestor maštale 1 m², bahnica s jahňaťom do odstavu 1,3 m² a s dvomi jahňatami 1,5 m², jahňa v odchove 0,5 m², plemenný baran 3 m², chovný baran do 1 roka 0,7 m² a nad 1 rok 1 m². Pri skupinovom koterci jeho veľkosť rozrátame na počet jednotlivcov podľa vyššie uvedených odporúčaní. Koterce by mali byť doplnené o napájačky umožňujúce stály prístup k vode, kŕmne žľaby a rebrináky so senom.

Ak si zadovážime ovce či už ako prírodnú kosačku alebo na chov kvôli mäsu a mlieku, musíme počítať so starostlivosťou o ich srsť. Spôsobom chovu – kvalitou ustajnenia a potravy – ovplyvňujeme aj kvalitu vlny. Nepravidelné vyhňojovanie maštalí a potrava bez potrebného množstva vitamínov a minerálov môže spôsobovať dorastanie tenšieho vlasu čím sa stráca požadovaná kvalita vlny. Ovce s jemnejšou vlnou sa strihajú raz ročne a hrubovlnné ovce dvakrát za rok. Počas brezosti striháme 6 – 7 týždňov pred okotením alebo 3 – 4 týždne po okotení kvôli kvalite vlasu. Mladé ovce by sa mali prvýkrát strihať vo veku 5 – 6 mesiacov. Najvhodnejším časom na strihanie oviec je najskôr koncom apríla, keď je počasie stabilnejšie alebo na jeseň v dostatočnom predstihu pred prvými mrazmi. Ovce neodporúčame strihať keď zmoknú, strihanie by šlo veľmi ťažko a vlna by sa musela dodatočne sušiť. Dôkladnú starostlivosť si vyžadujú aj paznechty. Ich rast je u každého jedinca individuálny, do malej miery ovplyvnený povrchom, po ktorom sa ovce pohybujú. Ak spozorujete, že paznechty začínajú ovciam prerastať, skontaktujte skúseného kováča. Odčervovať by sme mali pravidelne 2x do roka.