ZAČÍNAME S CHOVOM OŠÍPANÝCH

Chov ošípaných má v našej kultúre dlhú a bohatú tradíciu. Ošípané poskytujú mäso, na ktoré je naša kultúra v podstatnej miere zvyknutá. Chystáte sa začať s chovom ošípaných? Potom je vhodným krokom zistiť všetky potrebné informácie od chovateľov, ktorí s chovom ošípaných majú dlhoročnú skúsenosť. V každom prípade pri kúpe prasaťa vyberajte chov, ktorý ponúka kvalitné a najmä zdravé jedince. Najčastejšie sa kupujú jedince, ktoré sú už odstavené od matky a ich hmotnosť sa pohybuje v intervale 20 až 25 kilogramov. Po dovezení do nového prostredia je vhodným krokom začať s kŕmením, na ktoré bol jedinec zvyknutý u predchádzajúceho majiteľa. Až po adaptácii na nové, plynule prejdite na nový spôsob kŕmenia – vyhnete sa tak zbytočnému šoku.

Hoci ošípané nie sú náročné na pravidelnú starostlivosť, majú vysoké nároky na prostredie, v ktorom sa nachádzajú. Je potrebné im zabezpečiť dostatočné osvetlenie a to v intervale minimálne 8 hodín denne. Rovnako myslite na fakt, že každý priestor, kde plánujete ošípané chovať, musí byť rozdelený na oblasť, v ktorej sa môžu pohybovať a oblasť, kde môžu ležať. Práve z tohoto dôvodu musí byť podlaha mäkká a príjemná, v žiadnom prípade studená. Ošípané sú háklivé i na chlad a zimu. Zabezpečte im dostatočne teplé miesto a pamätajte, že malé a mladé jedince vyžadujú vyššiu teplotu (pohybujúcu sa okolo 32°C až 34°C).

Krmivo ošípaných tvorí jadrové krmivo predstavujúce šrot, jačmeň či kukuricu. Mnoho ľudí ich kŕmi i zvyškami z kuchyne či zemiakmi nižšej kvality. To všetko je v poriadku, majte však na pamäti, že v žiadnom prípade nesmiete ošípané kŕmiť zhnitými či plesnivými potravinami, ktoré by mali katastrofálny dopad na ich tráviacu sústavu. Rovnako dávajú ošípané prednosť teplej alebo aspoň vlažnej strave. V žiadnom prípade nepostavte ich kŕmenie len na studenenej strave.