ZAČÍNAME S CHOVOM KÔZ – ČO O ŇOM EŠTE NEVIETE?

Chov kôz naberá v posledných rokoch na popularite. Už od nepamäti patria kozy medzi zdomácnené zvieratá a od určitej doby stále viac ľudí prichádza na to, že okrem úžitku, ktorý plynie z ich mlieka, kože či mäsa pomáhajú i udržiavať prirodzený ráz krajiny. Chov kôz nepredstavuje extrémne náročnú úlohu. Ale na druhej strane je základom úspechu, rovnako ako v prípade ďalších chovných zvierat, dostatok informácií. Správne informácie vám pomôžu v začiatkoch a zabránia prvým neúspechom.

Rovnako ako v každom prípade, i pri chove kôz platí, že je vhodné poradiť sa so skúseným chovateľom, ktorý vám pomôže so získaním detailných informácií a rovnako odporúči vhodné plemená na chov. Pre začiatočníka je vhodné začínať s domácimi plemenami, ktoré sú dobre adaptované na tunajšie podmienky. Vyhnete sa tak problémom, ktoré by predstavovalo prispôsobovanie plemena na nové životné podmienky.

Do úvahy je potrebné vziať i fakt, že kozu je potrebné dojiť. S touto informáciou by ste mali skombinovať i fakt, koľko kôz sa chystáte chovať. Mali by ste vedieť, že koza je zviera žijúce v stáde a preto chovať len jedného jedinca nie je rozumným krokom. Vezmite teda do úvahy, že stádo do počtu piatich kôz dokážete podojiť i vlastnými rukami, ale pri väčšom počte by ste už mali uvažovať o automatickej dojičke. Kozy je potrebné dojiť približne dvakrát za deň.

Okrem vhodnej budovy, určenej na ustajnenie, budú kozy potrebovať i vhodný výbeh. Skvelé je, ak majú kozy k dispozícii výbeh, v ktorom môžu počas celého dňa okusovať dreviny a pásť sa. Kozy potrebujú mať počas celého dňa k dispozícii krmivo pozostávajúce z trávy, sena a zmesi na kŕmenie. Buďte však opatrní a dohliadnite na to, aby kozy nemali zbytočne veľa krmiva a neprežrali sa.

Rada na záver? Oslovte a nadviažte spoluprácu s veterinárom, pretože kozy sú veľmi častými obeťami parazitov spôsobujúcich celé spektrum ochorení.