Povrchová úprava pastviny

Dôkladná starostlivosť o pasienok zahŕňa aj činnosti spojené s jeho povrchovou úpravou. Z pastviny pravidelne odstraňujeme rozmáhajúci sa pýr, náletové dreviny a nadbytočné kríky (s výnimkou tých prospešných – napr. plody ruže šípovej sú obľúbenou potravou koní s vysokou dávkou vitamínu C). Nežiadúce rastliny kone nespásajú, a tak sa nám zmenšuje rozloha pasienka. Ak sa nám ich odstránenie zdá príliš náročné, môžeme do stáda pripojiť (opäť podľa rozlohy pastviny) kozu či niekoľko kôz, ktoré si vďačne pochutia aj na zeleni, ktorou kone pohrdnú. Stromy na pastvine ponecháme, slúžia totiž ako prirodzený úkryt pred slnkom, dažďom a silným vetrom.

Pôdu pravidelne vyživujeme, kompostujeme a rozbrázdené časti pastviny valcujeme. Vyhýbame sa orbe, ktorá by narušila koreňový systém prospešných tráv a bylín. Namiesto toho volíme smykovanie. Prekyprí pôdu, odstráni drobné terénne nerovnosti, mraveniská, krtince a rozhŕňa vyprodukovaný trus, ktorý je zdrojom najrôznejších cudzopasníkov. Najvýhodnejšie no zároveň časovo najnáročnejšie je trus mechanicky vyzbierať. Zbavujeme pastvinu nežiadúcich parazitov, ktoré sa prostredníctvom vylúčeného  trusu dostávajú do pôdy a pri spásaní porastu opäť do organizmu zvierat. Navyše, trus má vplyv na pôdu a trávnatý porast zvýšeným obsahom dusíka. Tým, že kone zvyknú tieto miesta obchádzať, vznikajú  nevypasené plochy, ktoré je potrebné skosiť.

Neskoro na jeseň pastviny začíname chrániť pred úplným spásaním. V tomto ročnom období by mala výška porastu dosahovať v priemere 8 – 10 cm, aby sa pastvina na jar rýchlo zregenerovala a dosahovala vysokú mieru úžitkovosti. V nepriaznivom počasí kone držíme mimo pastviny – pohybom po blatistej pôde by narušili koreňový systém bylín na pastvine.

Prísevy rednúcej pastviny

Ak sa nám javí, že trávnatý porast je príliš riedky, alebo chudobný na rôzne výživné a liečivé bylinné druhy, uvažujeme nad prísevom. Prísevy robíme na prázdnych či riedkych plochách na jar alebo v lete.  Pôdu musíme na prísev pripraviť a vhodne pohnojiť. Prísevy do suchých pôd vykonávame na jar a do vlhších v lete po prvej kosbe. Miesta, na ktorých sme vykonali prísev, od zvyšku pastviny oddelíme. Rastliny totiž potrebujú dostatok času na zakorenenie.

Zakladanie novej pastviny

Pri zakladaní pastviny na jestvujúcej lúke vykonávame terénny prieskum a zisťujeme druhovú príslušnosť rastlín. Mechanicky odstraňujeme pýry, náletovú drevinu, škodlivé a jedovaté rastliny vrátane ich koreňových systémov. Ponechávame užitočné kríky a stromy slúžiace ako úkryt pred nepriaznivým počasím. Na riedkych plochách vykonávame prísevy do 5 – 10 mm hlbokého pôdneho lôžka, ktoré po výseve spevníme valcovaním. Príliš premočené miesta pastviny sa snažíme vysušiť a naopak príliš suché zavlažiť. Ak zakladáme pastvinu na čistej pôde, spravíme pôdnu pH analýzu, vyživíme pôdu hnojivom, zasejeme rastliny a pôdu s rastlinami necháme rok odpočívať.

Námaha, ktorú pri zakladaní pasienka a starostlivosti oň vynaložíme, sa nám dvojnásobne vráti. Badáme ju na úspore krmiva, výbornom zdravotnom stave, spokojnosti a psychickej pohode našich koní.