Najprirodzenejším spôsobom chovu koní je stádový život na pastvine. Poskytuje im voľnosť pohybu, permanentný príjem potravy vo forme porastov podľa vlastného výberu, lepší psychický a zdravotný stav zvierat a vzájomný sociálny kontakt spojený s budovaním hierarchie v stáde. Dostatočný pohyb po mäkkom teréne kombinovaný s voľným príjmom zeleného krmu, množstvom svetla, priestoru a čistého vzduchu bez prachových častíc a stajňových plynov, tvorí základné predpoklady pre prirodzený vývoj, dobrý zdravotný stav a odolnosť organizmu koní. Navyše, naše klimatické podmienky sú priam ideálne pre celoročný chov koní na pastvine.

Bude rozloha pasienka dostatočná?

Pred založením pasienku musíme dôkladne zvážiť jeho rozlohu vo vzťahu k plánovanému počtu umiestnených koní. Jeden kôň s priemernou hmotnosťou 500 kg potrebuje 0,5 ha pastviny. Vo vyššie položených oblastiach s menej priaznivými podmienkami sa rozloha môže zvýšiť až na 0,7 ha. Všetko závisí od druhovej prítomnosti bylín, hustoty a kvality porastu. Výnos kvalitných pasienkov by mal dosahovať 0,5 – 1 t sušiny na 1 ha pôdy. Ak je výnos sušiny nedostatočný, alebo pasienok nerovnomerne zatrávnený či posiaty množstvom buriny, je na mieste zvýšiť starostlivosť, s ktorou začíname spravidla na jar.

Starostlivosť o pasienok

Starostlivosť o trávnaté plochy je celoročná a zahŕňa obrábanie pôdy, prihnojovanie, rozdeľovanie pasienka, obmieňanie jeho spásaných častí a v neposlednom rade zbieranie trusu.

Ak je obsah živín v pôde nízky a trávnatý porast nedostatočne hustý s množstvom neželaného pýru, zvyšujeme úrodnosť pôdy hnojivami. Vhodnosť hnojív určujeme na základe pôdnej pH analýzy. Ideálna hodnota pôdy na pasienku v pH je 6.

Trávnaté plochy hnojíme predovšetkým na jar. Medzi látky, ktoré sú nevyhnutné pre tvorbu trávnatého porastu, radíme dusík (hnojíme ním každoročne), vápnik (znižujeme ním kyslé pH pôdy alebo udržiavame optimálnu hodnotu pH), fosfor (ovplyvňuje kvalitu krmu), draslík (hnojíme ním po prvej kosbe) a nemenej dôležitý horčík, ktorý je podstatný pre správnu funkciu organizmu pasúcich sa zvierat. Na každom hnojive je prísne stanovená doba, počas ktorej nesmieme zvieratá na čerstvo pohnojenom pasienku nechať sa pásť. Pred hnojivom vo forme zvieracieho trusu uprednostňujeme syntetické hnojivá, ktoré sa rýchlejšie vstrebávajú, majú vyšší účinok a kone nie sú na ne také citlivé.