Význam pastvinového chovu koní a starostlivosť o pasienky 1 - Pre chovateľa