Hydinu pomocou umelej liahne liahneme v mesiacoch marec až júl. Skoršie liahnutie sa neodporúča, pretože hydina prerastá nad rámec pevne stanovených hodnôt a v skorých mesiacoch je nutné vyliahnutej hydine chovný priestor prisvetlovať a dôkladne vykurovať – odchov je finančne nákladnejší.

Naopak neskoré liahnutie má neblahý vplyv na vývin mláďat. Sú menej vitálne, majú spomalený rast a veľké horúčavy spôsobujú často úhyn. Do zimných mesiacov sa im nestihne kompletne vyvinúť perie, následkom čoho často trpia chladom.

Prevádzka liahne

V drobnochovateľských podmienkach sa najčastejšie využívajú stolové liahne s kapacitou 30 až 120 vajec a prirodzenou cirkuláciou vzduchu. Sú v prevádzke od uloženia násadových vajec, až po liahnutie.

Spustenú liaheň uskladňujeme v miestnosti bez väčších teplotných výkyvov, kde je teplota v rozmedzí 15 – 20 °C, dostatočné vetranie a vlhkosť vzduchu. Dostatočnú vlhkosť môžeme dosiahnuť aj jemným kropením vajec.

Na liahnutie vajec sliepok, bažantov a prepelíc je potrebná teplota 37,8 °C. Pri liahnutí vajec kačíc je teplota o niečo nižšia – 37,6 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu v liahni by sa pri hrabavej hydine mala pohybovať v rozmedzí 50 – 55 % a pri liahnutí vodnej hydiny v rozmedzí 55 – 60 %. Dva dni pred vyliahnutím by vlhkosť vzduchu mala dosiahnuť úroveň 75 – 80 %.

Po vložení vajec do liahne jej vopred nastavená teplota klesne. Teplotu musíme chvíľu sledovať a odpozorovaný výkyv doladiť na požadovanú hodnotu.

Počas inkubácie sledujeme veľkosť vzduchového vačku vo vajci. Príliš malý vzduchový vačok súvisí s nadmernou vlhkosťou v liahni a spôsobuje problémy pri liahnutí mláďat. Vzduchový vačok pravidelne kontrolujeme presvecovaním vajec každé 4 – 5 dní.

Vajcia hrabavej hydinu ukladáme na rošty na stojato hrotom dolu. Vajcia vodnej hydiny ukladáme do liahne na plocho. Vajcia začíname obracať na druhý deň po vložení do liahne a s pretáčaním končíme 2 až 3 dni pred liahnutím. Obraciame ich minimálne 2 x za 24 hodín v pravidelných časových intervaloch.

Vetranie liahne

Správny vývin embryí si vyžaduje priaznivý pomer kyslíka a oxidu uhličitého v liahni. Preto treba liaheň pravidelne vetrať. Prvý týždeň inkubácie vajec nechávam vetracie otvory z ⅓ otvorené, ďalší týždeň ich otvoríme z ½ a po zvyšok inkubácie by mali byť úplne otvorené, pretože vyvíjajúce sa embryá potrebujú čoraz viac kyslíka.

Raz za 24 hodín chladíme vajcia tým, že necháme pootvorený vrchnák liahne na 15 – 30 minút, teda po dobu, ktorú by pri prirodzenom liahnutí kvočka strávila mimo hniezda. Vajcia vodnej hydiny vyberáme na tento čas von z liahne a oblievame ich 25 °C vodou.

Inkubačné doby liahnutia

Inkubačná doba liahnutia hydiny sa líši. Prepelice sa liahnu po 17 – 19 dňoch, sliepky za 21 dní, bažanty za 24 – 30 dní a vodná hydina za 26 – 28 dní.