Vyhrievaná napajačka osvečenej konštrukcie, kedy nosné teleso je vytvorené z hliníkového odliatku. Do odliatku je umiestnené toroídne trafo 230/12V ktoré svojím teplom prispieva k ohrevu napájačky.

Vlastné ohrievanie zaistuje vyhrievacá rohož s topným drôtom, ktorý vychádza z napájačky a využíva sa na ohrev prívodného potrubia v dĺžke 1meter.