Napájačka je vhodná k napájaniu všetkých zvierat pohybujúcich sa celoročne vo vonkajšom prostredí. Môže byť umiestnená napríklad na vonkajšej stene stajne, zadná stena musí byť ale odizolovaná od nosnej konštrukcie (steny).

Tak isto je dôležité pečlivo ochrániť prívodné potrubie, ku ktorému je priložený topný drôt s ochranným nerezovým opletením.