Horný priemer 23cm.

Dolný priemer 8,5cm.

Výška 28,5cm