• Antistresový plastový balon je pomůcka určená pro skupinový chovu prasat
  • k zmírnění stresu odstavených selat