Čmelíkovitosť

Ochorenie prejavujúce sa výskytom vonkajšieho cudzopasného parazita – čmelíka kurieho, ktorý je častým parazitom hosťujúcim nielen na holuboch, ale aj ostatnej hydine. Je prenosný aj na človeka a ostatné domáce zvieratá. Napadnutým jedincom v noci saje krv. Je odolný a dokáže bez príjmu potravy prežiť aj niekoľko mesiacov v prázdnom holubník.

Prítomnosť parazita v holubníku sa prejavuje na holuboch ospalosťou, holuby sú poblednuté, dokonca hynú. Čmelíky badáme voľným okom najmä pod krídlami a v okolí kloaky ako červené bodky. Uhryznuté miesta sú červené a často postihnuté bolestivým zápalom. Holuby značne napadnuté čmelíkovitosťou trpia na chudokrvnosť.

Medikamentóznu liečbu pridávame do kúpeľa alebo vo forme spreja aplikujeme do peria holubov. Aplikáciou liečebných prípravkov čmelíky z holubníka úplne neodstránime. Preto dbáme na kvalitnú dezinsekciu a dezinfekciu chovateľských priestorov, ktorá by mala byť u každého chovateľa preventívne vykonávaná viackrát do roka.

Prašivina

Ochorenie prejavujúce sa výskytom roztoča, ktorý hosťuje pri koreni bŕk a pod kožou holubov a tým vyvoláva na jej povrchu zmeny prejavujúce sa zápalovým zdurením kože, tvorbou šupiniek či vypadávaním peria. Druhov týchto roztočov je viac. Lupovka perohub napáda operené časti tela holubov (predovšetkým hlavu) a spôsobuje prašivinu. Lupovka kuria zasa napáda nohy starších holubov.  Na liečbu prašiviny používame roztok na báze insekticídov.

Zahmyzenie

Ochorenie prejavujúce sa výskytom švoly. Hosťuje na zrohovatenej pokožke holubov a nahryzáva perie. Veľmi rozšírená je perovka holubia. Naopak vzácne sú štenica holubiabelucha holubia, ktoré holubom sajú krv. Parazitický hmyz nespôsobuje spravidla holubom výraznejšie nepríjemnosti. Badáme ho voľným okom na pokožke a perí pri jeho dôkladnom prehrabávaní. Napadnuté perie býva krehké so sklonom k lámavosti, v brkách vznikajú drobné otvory a pri napadnutí malých holúbät sa zhorši priebeh ich operenia.

Pri zahmyzení holubieho kŕdľa je nevyhnutná dezinsekcia a následná dezinfekcia holubníka vrátane jeho zariadenia. Holuby preliečime (podľa potreby opakovane) roztokom vo forme spreja a dodržiavame vysoký hygienický štandard chovných priestorov.