Telo holúbät po vyliahnutí pokrýva jemné páperie. Môže byť dlhé a husté, čo predznamenáva, že ich perie bude v dospelosti intenzívne sfarbené. Holúbätá s krátkym a jemným páperím zasa budú v dospelosti jemnejšie vyfarbené.

V priebehu niekoľkých dní po vyliahnutí začínajú holúbätám vyrastať ostne rastúceho operenia, ktoré pokryje celé telo holúbät ešte pred tým, ako vyletia z hniezda. Niektoré perá dorastajú až neskôr po opustení hniezda. Zakrátko na to sa prvé operenie holúbät vymieňa a mladé holuby začínajú pelichať rovnako ako staré holuby. Tento proces výmeny peria sa odohráva spravidla na jeseň, no niektoré letky sa obmieňajú už počas sezóny hniezdenia.

Každoročná výmena peria je prirodzený proces, ktorý si však vyžaduje zvýšenú pozornosť všetkých chovateľov. Tvorba nového peria je totiž závislá od prísunu bielkovín. V čase jeho výmeny by sme mali obohatiť krmivo o dostatok bielkovín pridaním strukovín a olejnín, repky, slnečnice alebo semenca, ktoré priaznivo pôsobia na farbu a lesk peria. Rovnaký účinok má pridávanie správneho pomeru vitamínu H (biotín).

U holubov rozlišujeme dva druhy peria – prachovéobrysové. Prachové perie nemá osteň, u holubov v operení sa vyskytuje zriedka. Naopak obrysové perie pokrýva telo holuba a tvorí ho brko, osteň a dva prápory po stranách ostňa.

Najsilnejšie a zároveň aj najväčšie perá sú letky a kormidlujúce perá chvosta. Letky sa delia na ručné – letky prvej rady a laketné – letky druhého radu. Ručných letiek je spravidla 10 a laketných 13. perá, ktoré prekrývajú letky kormidelné perá sa nazývajú krídlové alebo chvostové krovky. Obrysové perie pokrývajúce zvyšok tela môže mať rozličný tvar i dĺžku.

Farebné varianty operenia

Farebné prevedenie pier je závislé od pigmentu. V minulosti operenie holubov malo len čierny pigment vytvárajúci dojem šedo-modrého sfarbenia. Je to najstaršie známe sfarbenie holubov, ktoré dodnes nazývame modré pruhové. Rôznymi mutáciami a cieleným šľachtením došlo v domácom chove holubov k početným farebným zmenám. Vzniklo veľké množstvo farebných variácií a kresieb holubov. Čiernu pigmentáciu začala vytláčať intenzívna červená a hnedá. Ďalšími mutáciami a šľachtiteľskou činnosťou sa z intenzívnych pigmentov začali vyvíjať jemnejšie sfarbenia – z čiernej šedo-hnedá, z červenej žltá a z hnedej hnedožltá. Vznikla aj rozšírená škála kresieb pera:

nepruhovaná kresba – vznikla vytratením pruhov cez krídla, väčšina operenia má plavú farbu, plnofarebné je len operenie krku, konce letiek, chvosta (pruh)

pruhovaná kresba – pôvodná kresba s plnofarebnými dvomi pruhmi naprieč krídlami

kapratá kresba – s plnofarebnými oválnymi škvrnami na krídelných štítoch, ktoré prekrývaním vytvárajú trojuholníkovitú a riadkovanú kresbu

tmavá kresba – celé operenie je plnofarebné, výnimkou je len plavý chvost

plnofarebná kresba – celé operenie je plnofarebné

Uvedené základné kresby môžu byť ovplyvnené rôznymi faktormi tak, že plnofarebné sfarbenie sa zmení na bronzové či opálové alebo môže zmiznúť a vznikne bielopruhosť či šupinatosť.

Pigment môže úplne zmiznúť na časti operenia či celom operení. Vznikajú čisto biele holuby alebo holuby, ktorých farba je kombinovaná s bielou. Kombinácia farebného pigmentu s bielou podmieňuje vznik ďalších farebných variácií – sivá, gorošovitá, dymová, mandľová, indigo a pod.