Najčastejšie plesňové ochorenia hydiny

S plesňovými ochoreniami sa v drobnochovateľských podmienkach môžeme stretnúť u všetkých druhov vtákov. Najčastejšie plesňové ochorenia hydiny. K častým plesňovým ochoreniam radíme aspergilózu, favus a mikotoxikózy.

Aspergilóza (orgánová mykóza)

Vzniká plesňami z rodu aspergillus. Postihuje predovšetkým pľúca a vzdušné vaky hydiny. Na týchto orgánoch sa rozmáhajúcim ochorením tvorí žlto-biely povlak a granulómy. Aspergilóza môže pri zanedbaní liečby rýchlo postupovať a postihovať aj iné vnútorné orgány. Keďže tento druh plesne postihuje predovšetkým pľúca a vzdušné vaky, hydina má problémy s dýchaním. Ochorenie spôsobuje spomalenie rastu a v horších prípadoch úhyn.

Účinná je liečba pomocou 0,5% roztoku modrej skalice, vitamínov A, B. Prevencia sočíva v udržiavaní vysokého hygienického štandardu chovných priestorov.

Favus (chronická dermatomykóza)

Ochorenie vzniká poranením kože hrebienka. Príznaky ochorenia sa objavia v priebehu jedného mesiaca. Po poranení sa na hrebienku začnú tvoriť žltkasté špiny, ktoré sa postupne rozšíria na zvyšné časti hlavy. Zriedka pleseň napadne aj zrak a zviera oslepne.

Najvhodnejším riešením je vyradiť postihnuté zvieratá z chovu. Ak sa rozhodneme pre inú možnosť, potierame postihnuté miesta jódglycerínom. Chovné priestory dezinfikujeme octom.

Mykotoxikózy napádajú hydinu pomerne často práve vďaka chovateľom. Pôvodcom tohto druhu plesní sú toxíny, ktoré sa vo forme plesní zachytávajú na obilí a krmive, najmä pri ich zlom uskladňovaní. Prevencia spočíva v skrmovaní kvalitného a podľa hygienických zásad správne uskladneného krmiva. Ak sa nám aj napriek tomu stane, že do organizmu hydiny sa prostredníctvom krmiva dostanú mykotoxíny, podávame hydine čierne uhlie a prípravky na podporu pečene a obličiek.