Najčastejšie bakteriálne ochorenia hydiny

Najčastejšie bakteriálne ochorenia hydiny. V drobnochovateľských podmienkach sa na rozdiel od veľkochovov často vyskytujú viaceré bakteriálne ochorenia. Je to spôsobené najmä tým, že hydina v malochove sa dostáva do užšieho kontaktu s voľne žijúcimi zvieratami, ktoré sú neraz prenášačmi nákazy. K vzniku viacerých ochorení môže prispieť aj samotný chovateľ zanedbávaním dezinfekcie chovných priestorov, alebo kúpou jedincov od neznámeho chovateľa a ich pričlenením ku kŕdľu bez odporúčanej izolácie.

Pasteurelóza (cholera)

Vysoko nákazlivé ochorenie domácich i divých vtákov s prudkým priebehom ochorenia. Jeho pôvodcom je baktéria Pasteurella multocida. Ochorenie sa medzi jedincami šíri infikovaným trusom, vodou a krmivom cez sliznicu oka, nosa, prípadne poranenou kožou. Postihuje najmä staršiu hydinu. Priebeh ochorenia je sprevádzaný náhlym úhynom. Ochorenie prenášajú aj iné jedince než hydina – hlodavce, muchy, roztoče, mačky, ošípané. Infikované jedince uhynú v priebehu niekoľkých hodín. Preživšia hydina zostáva trvalo nositeľom nákazy.

.

Príznakom akútneho stavu ochorenia je horúčka, nechutenstvo, ťažkopádne dýchanie, výtok zo zobáka a nosa s prímesou hlienu či zelená zapáchajúca hnačka. Chronická forma ochorenia je sprevádzaná rapídnym poklesom hmotnosti, opuchom kĺbov až ochrnutím. Úspešnosť liečby je otázna. Hydina často podlieha recidíve, preto sa odporúča choré jedince z chovu vyradiť a chovné priestory dôkladne vydezinfikovať.

Salmonelóza

Ochorenie, ktoré vyvolávajú baktérie rodu Salmonella, predovšetkým Salmonella gallinarum pullorum. Baktérie salmonely sú veľmi odolné a dokážu v organizme jedinca prežiť aj niekoľko rokov po absolvovaní liečby. Najviac postihujú mladé alebo staré jedince. Dospelé jedince môžu byť bezpríznakovými prenášačmi. Prítomnosť salmonely zisťujeme aglutinačným testom. Pozitívne otestované zvieratá musíme zlikvidovať, aby neznášali kontaminované vajcia. Salmonely totiž napádajú zárodky vajec. Vyliahnutá hydina zakrátko hynie.

Medzi príznaky salmonelózy patrí apatia, biela až zelenkastá vodnatá hnačka, našuchorené perie, malátnosť, slabý príjem potravy. Postihnuté jedince veľa pijú. Odolnejšie jedince môžu byť spoľahlivými a bezpríznakovými bacilonosičmi aj niekoľko týždňov, pričom do prostredia vylučujú baktérie , ktorými dokážu nakaziť celý chov.

Na liečbu salmonel sa nesmú používať antibiotiká. Nepriaznivo vplývajú na črevnú mikroflóru a podporujú salmonely v trvalom usídlení v tráviacom trakte. Infikované jedince vyraďujeme z chovu. Vykonávame pravidelnú prevenciu – dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu chovných priestorov, podávame hydine raz mesačne po dobu 1 týždňa probiotiká PROPOUL a vykonávame preventívnu vakcináciu pomocou prípravku SALGEN.

Tuberkulóza

Bakteriálne ochorenie postihujúce predovšetkým kurovité vtáky, voľne žijúce a exotické vtáctvo, v menšej miere aj vodnú hydinu. Pôvodcom nákazy je baktéria Mycobacterium avium, ktorá postihuje najmä pečeň, slezinu a črevo. Je prenosná na cicavce i človeka. Ochorenie sa šíri trusom infikovaných jedincov, krmivom, kanibalizmom. Príznaky ochorenia sú spočiatku nevýrazné. Hydina je malátna, trpí občasnými hnačkami, pŕchne jej perie, koža rohovatie, môže byť posiata malými vredmi. Rozmáhajúcim sa ochorením hnačka naberá na intenzite, jedince chudnú, sú anemické, krívajú, opúchajú im kĺby nôh a krídel. Na povrchu postihnutých orgánov sa tvoria belavé alebo žltkasté uzlíky a vriedky.

Baktérie sú veľmi odolné voči vplyvom vonkajšieho prostredia i opakovanej a dôkladnej dezinfekcii. Inkubačná doba ochorenia je 20 dní až niekoľko mesiacov. Diagnózu stanovujeme na základe bakteriologického a histologického vyšetrenia. Žiadna liečba nie je účinná. Choré jedince je nutné zlikvidovať, chovné priestory a výbehy opakovane dezinfikovať. Chov v týchto priestoroch neobnovujeme skôr ako po uplynutí 1 roka!