Neoddeliteľnú súčasť života vodnej hydiny tvoria vodné plochy ako základ ich prirodzeného prostredia. Každý chovný priestor, v ktorom sa pohybuje vodná hydina, musí byť opatrený podľa našich možností (ak nemáme k dispozícii prirodzený zdroj vody) vodnou nádržou, bazénikom či jazierkom.

Drobnej vodnej hydine, teda malým a okrasným kačiciam, postačí vodná nádrž s plochou 1 m² na 1 kačicu. Čoraz väčšie plemeno si vyžaduje väčšiu vodnú plochu.

Majme na zreteli, že vodné nádrže sa rýchlo špinia. Preto aby sa dali ľahko vyčistiť a znovu napustiť, musia byť dobre vyspádované smerom k odtoku. Je len na nás aký materiál pri stavbe vodnej nádrže zvolíme. Jazierko môže byť betónové, vymurované z tehál, alebo z plastu. Ideálnym riešením je prirodzená vodná nádrž so spevnenými brehmi pomocou plochých kameňov, ktoré zabraňujú zosuvu pôdy do vodnej nádrže a tým jej znečisteniu.

Menším kačiciam stačí hĺbka vodnej nádrže 20 – 30 cm. Hlboké nádrže sa nielenže zle čistia, ale voda v nich je studenšia (teplá voda stimuluje pudy kačíc k páreniu).

Je celkom bežné chovať viacero druhov vodnej hydiny v jednom chove súčasne. Niektoré plemená sa však vzájomne nevedia zniesť a rešpektovať, alebo naopak, krížia sa medzi sebou. Aby sme predišli takýmto nepríjemnostiam, vytvoríme v chovnom priestore viacero menších vodných nádrží oddelených nízkym plotom.

V zimných mesiacoch brehy nádrže vystielame slamou, Malé nádrže pred prvými mrazmi vypúšťame. Voda v nich by mohla premrznúť a poškodiť steny nádrže. Vodnú hydinu môžeme ale chovať na otvorenom priestranstve naďalej aj v zimných mesiacoch. Stačí jej zhotoviť jednoduché zavetrené a zateplené drevené prístrešky, ktoré vystelieme slamou alebo hoblinami.

Vodné ostrovčeky a hniezdenie

Vodná hydina priaznivo hniezdi pri dostatku možností na hniezdenie. Obľubuje vodné ostrovčeky, ktoré v prípade veľkých prírodných nádrží zhotovíme ako pevne ukotvené stanovištia. Alternatívou u menších vodných nádrží sú umelé plávajúce ostrovčeky na drevenom ráme. Na pevných ostrovčekoch môžu byť hniezda z prútených košíkov vystlané slamou, machom, práchnivým drevom či suchou trávou. Musíme ich ale dobre zamaskovať, aby kačice počas hniezdenia nič nevyrušovalo.

Niektorí chovatelia budujú priamo na vodnej ploche na koloch upevnené hniezdne búdky s bočným vchodovým otvorom. Drobnej vodnej hydine postačia búdky s rozmermi 30 x 30 cm, výškou 40 cm a výškou vstupného otvoru 15 cm.