Kvalita pasienka sa odvíja od jeho botanického zloženia. Pasienky vo vyššie položených oblastiach a horské lúky sú omnoho bohatšie na druhovú rozmanitosť tráv, bylín a liečivých rastlín ako pasienky v nížinných oblastiach. Diverzita kvalitných bylín na pasienku je zdrojom najrôznejších minerálov, aminokyselín, bielkovín, vlákniny, beta-karoténu, vápnika či horčíka.

Pri výbere tráv a bylín berieme do úvahy prírodné podmienky daného miesta, ako je vlhkosť či naopak suchosť pôdy, intenzita slnečného svetla a zatienenia. Trávnatý porast by mal obsahovať 70% nízkych tráv, 25% bôbovitých rastlín a 5% aromatických bylín. Od pestrosti zloženia trávnatého porastu sa odvíja kvalita a výživová hodnota krmu.

Regeneráciu alebo založenie rozsiahleho pasienka konzultujeme s odborníkom, ktorý na základe spomínaných prírodných podmienok daného miesta určí vhodné botanické zloženie porastu. Pri malých pasienkoch volíme trávnu zmes dostupnú v záhradkárstve.

Správny výber rastlín

Pri spestrení pasienka máme na výber široké spektrum rastlín – rôzne trávy, ďateľoviny alebo bôboviny. Výbornou voľbou sú práve ďateľoviny – ďatelina lúčna, ďatelina plazivá, ďatelina purpurová, ľadenec, lucerna siata či vičenec vikolistý, ktoré kone rady konzumujú. Vysoký podiel ďateľovnín na pasienku však môže ohroziť dospelé kone nadmernou dávkou bielkovín.

Spomedzi tráv volíme hrebienku obyčajnú, kostravu červenú a trsťovitú, lipnicu lúčnu, mätonoh trváci a mnohokvetý, ovsík obyčajný, psinček tenký a výbežkatý, reznačku alebo timotejku lúčnu.

Okrem toho existuje rad hodnotných bylín, ktoré svojim zložením zásobia kone minerálnymi látkami, priaznivo vplývajú na imunitný systém a umožňujú samoliečbu priamo na pasienku. Radíme sem čakanku obyčajnú, hrachor lúčny, ľadenec rožkatý, rascu lúčnu či skorocel kopijovitý.

Popri vyššie uvedeným bylinám sa v poraste objavujú rastliny, ktoré kone konzumujú, neškodia im, no na pasienku sú prijateľné v obmedzenom množstve – bedrovník, púpava lekárska či rebríček obyčajný.

Nežiadúce rastliny

Na každom pasienku sa objavujú rastliny, ktoré znižujú výživovú hodnotu porastu. Kone sa im pri spásaní vyhýbajú, nechutia im. Vznikajú nežiadúce nedopasky s rýchlo sa množiacimi rastlinami. Tie z pasienka odstraňujeme skášaním alebo mechanickým odstránením spolu s koreňovým systémom. Radíme sem štiav, pŕhľavu dvojdomú, bodliak, stoklas, pichliač roľný, pakost lúčny, pakost lesný, margarétu bielu, rôzne suchomilné rastliny, ružu šípovú a rovnako i náletovú zeleň.

Liečivé byliny nie vždy liečia

Pre konkrétne rastliny sa nikdy nerozhodujeme na základe prečítaných knižiek o liečivých rastlinách. Látková výmena koní je odlišná ako tá naša. To, čím prírodná lekáreň pomáha nám, môže naopak koníkom uškodiť. Ak im však doprajeme kvalitný a druhovo pestrý porast, kone si tam to svoje už samé nájdu.