Január

Uvažujeme a tvoríme chovné páry hydiny. Vykonávame dôkladnú dezinfekciu chovných priestorov a výbehov. Pripravujeme hniezda a búdky pre nasledujúcu chovnú sezónu. Bažantom a prepeliciam robíme testy na salmonelózu. Zvieratá so zlým zdravotným stavom odstraňujeme z chovu.

Február

Chovným jedincom podávame plnohodnotnú zmes pre nosnice. Pomocou umelého svetla naďalej predlžujeme deň na 12 – 14 hodín. Značíme si individuálnu znášku nosníc. Kačice vypúšťame do výbehu o čosi neskôr ako ostatnú hydinu (po 10:00) kvôli začínajúcej znáške. Bažantom pred tokaním skrátime zobáky a ostrohy.

Marec

Obdobie liahnutia kačíc. V odchovni udržiavame vysoký hygienický štandard a meníme vlhkú podstielku. Obdobie začínajúceho tokania bažantov a prepelíc. Agresívne jedince vyraďujeme z chovu.

Apríl

Každý deň zbierame násadové vajcia. Obdobie liahnutia bažantov a malých okrasných sliepok. V odchovni udržiavame vysoký hygienický štandard, meníme vlhkú podstielku, často vetráme.

Máj

V teplom a suchom počasí vypúšťame kuriatka a káčatká denne na niekoľko hodín do výbehu. Káčatkám zatiaľ zamedzíme prístup k studenej vode. Skrmujeme zelenú potravu. Kŕmime len takým množstvom, aké hydina zakrátko zožerie.

Jún

S teplým počasím umožníme kurčatám pobyt v priestrannom výbehu a bažantom a prepeliciam pobyt vo veľkých voliérach. Prístreškom ich chránime proti vetru, dažďu a horúčavám. Vo veku 1 – 2 mesiace krúžkujeme vodnú hydinu a vo veku 2 – 3 mesiace krúžkujeme hrabavú hydinu. Triedime hydinu na chovnú a jatočnú. Pripravujeme nekvalitné kusy hydiny na výkrm.

Júl

Dbáme na dostatok pitnej vody. V horúcich dňoch chránime hydinu pred slnkom zatieňovaním priestorov. Vodnej hydine umožníme prístup k vode. Menšie vodné nádrže pravidelne čistíme. Z chovu vyraďujeme zdravotne, fyzicky a exteriérovo nevyhovujúce jedince.

August

Pravidelne kontrolujeme zvieratá na výskyt parazitov. Pripravujeme sa na výstavy, selektujeme posledné nevyhovujúce jedince. Odčervujeme hydinu. Naďalej dodržiavame hygienické a teplotné opatrenia počas horúcich letných dní.

September

S najkvalitnejšími jedincami sa zúčastňujeme výstav. Prebytočnú hydinu ponúkame na trhoch hydiny.

Október

S príchodom chladnejších dní vykonávame dôkladnú dezinfekciu chovných priestorov a výbehov. Nadbytočné jedince predáme či spotrebujeme v kuchyni. Namiesto nich si zadovážime kvalitnú nepríbuznú plemennú hydinu. Umelým svetlom začíname predlžovať dni. Po dezinfekcii chovných priestorov nastielame novú podstielku.

November

Pripravujeme sa na ďalšiu chovnú sezónu. Zabezpečíme si dostatok kvalitného krmiva na nasledujúci chovateľský rok. Pred prvými mrazmi vypustíme a vydezinfikujeme nádrže pre vodnú hydinu. Zatepľujeme kuríny a prístrešky, zadebňujeme okná pred mrazivým počasím.

December

Vyrábame či opravujeme hniezda, búdky a prepravky na nasledujúcu sezónu. V slnečnom počasí vypúšťame hydinu do výbehu a hrabavej hydine natierame hrebienky lojom či vazelínou, aby nezmrzli. Pripravujeme si chovateľský plán a ciele na nasledujúci rok.