Život králika prebieha mnohými fázami od obdobia fyziologického pokoja, cez obdobie plemenitby, kotnosti samíc, dojčenia a odstavu mláďat až po samotný výkrm. Každé z uvedených období si vyžaduje špecifický druh starostlivosti a odlišný spôsob kŕmenia. Nie je to žiadna veda. Stačí si osvojiť základné, no dôležité poznatky o kŕmení v jednotlivých životných etapách králika, ktoré si začínajúci chovateľ po nadobudnutí praxe môže upraviť podľa seba a svojich overených skúseností.

Obdobím fyziologického pokoja chápeme čas v živote králikov pred a po reprodukčnom období. V tejto životnej fáze králika minimalizujeme príjem jadrového krmiva. V letných mesiacoch obohatíme jeho jedálniček o šťavnaté zelené krmivo, zvyšky z ovocia a zeleniny spolu s pravidelnou dávkou sena. Počas zimných mesiacov je pochopiteľne zelené krmivo z jedálnička vylúčené a nahradené kvalitným senom. Môžeme skrmovať aj kukuričnú či obilnú slamu a jedálniček obohatíme o mrkvu, kŕmnu repu či varené zemiaky.

Bezprostredne po období fyziologického pokoja nasleduje obdobie plemenitby. V tomto čase musíme králikom podávať bohatú stravu, ktorá podporí plodnosť samíc a rovnako aj pohlavnú aktivitu samcov. Približne mesiac pred plánovaným párením prejdeme zo stravy určenej v období fyziologického pokoja na stravu, ktorá zahŕňa už aj jadrové krmivo obohatené o červenú mrkvu, ražné otruby a mäsokostnú múčku. Popri zvýšenom množstve jadrového krmiva znížime množstvo šťavnatú zeleň a seno.

Obdobie plemenitby je vystriedané obdobím kotnosti samíc. V čase kotnosti musíme podávať samiciam kvalitné krmivo, ktoré má nepochybne výrazný vplyv na vývoj plodov a zároveň aj tvorbu potrebného mlieka. Krmivo obohatíme o množstvo vitamínov. Skrmujeme aj naďalej obilniny, predovšetkým ovos, jačmeň, pšenicu či kŕmne zmesi určené pre kotné samice. Ak si chcem byť istý dostatkom mlieka, pripravujeme samiciam zmes z varených zemiakov, otrúb a žihľavy, ktoré stimulujú mliečne žľazy. V tomto období by sme sa mali strániť krmivu vyvolávajúcemu hnačky ako je napríklad mladá ďatelina, listy repy, kapusty či vňať zo zeleniny.

Vo fáze dojčenia je vhodné samiciam do kŕmnej dávky pridávať kozie a kravské mlieko, zabarený šrot z ovsa či zvýšené dávky jačmeňa a ovsa. Pridávame zelené krmivo, mrkvu a kostnú a rybiu múčku. Raz za desať dní zvyšujeme výživové hodnoty dávok pre lepší vývoj a rast mladých králikov. Ak zbadáme, že malé králiky už vyliezajú z hniezda a začínajú spoznávať prostredie zajačníka,  kŕmime bohatým lúčnym senom, kúsočkami okopanín, varenými zemiakmi s otrubami a v malej miere šťavnatým zeleným krmivom.

Po odrastení mláďat nasleduje ich odstav. Aby sme predišli radikálnym zmenám, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na tráviace ústrojenstvo mladých jedincov, podávame zhruba týždeň po odstave mladým králikom rovnaké krmivo, aké dostávali v čase, keď boli pri samici. Mladé králiky kŕmime viackrát denne v menších dávkach. Kŕmime kvalitným senom, šťavnatým zeleným krmivom, jadrovým krmivom – predovšetkým jačmeňom a ovsom, ale môžeme podávať aj ostatné zrnoviny. Do krmiva pridávame kostnú múčku. Rast králikov pravidelne kontrolujeme vážením a dohliadame na zaostávajúce jedince.

Posledným obdobím v živote králikov je čas výkrmu. Našim cieľom je dosiahnuť optimálnu jatočnú hmotnosť jedincov. Tú dosiahneme dostatočnými a svojim zložením na vitamíny a minerály bohatým krmivom. Správne a poctivé kŕmenie sa odrazí na kvalite a chuti králičieho mäsa. Počas výkrmu je najvhodnejšie používať namiešané predpripravené kŕmne zmesi, okopaniny. Zelené krmivo podávame striedmo. Zakúpenú kŕmnu zmes môžeme nahradiť zmiešaním jačmeňa, rôznych zrnovín, kukurice, pšeničných otrúb, cukrovej repy, mrkvy a varených zemiakov. V tejto fáze obmedzíme na menšie množstvo prísun sena a zabezpečíme neustály a dostatočný prísun čerstvej vody.