Počas zimy kone kŕmime zásobami kvalitného voňavého sena. V tomto ročnom období sa na pasienku pod snehovou prikrývkou ukrývajú len nepatrné zvyšky nedopasených tráv. Na jar, keď sa príroda po zimnom spánku prebúdza k životu, pasienky opäť ozelenejú a lákajú kone šťavnatou trávou. Náhly prechod zo sušiny na zelený krm môže koňom spôsobiť vážne zdravotné problémy.

Jarná tráva obsahuje veľa cukru

Cukor prítomný v jarnej tráve nazývame fruktán. Vzniká ako vedľajší produkt fotosyntézy. Rastliny počas dňa využívajú slnečnú energiu na výrobu cukrov procesom fotosyntézy. Tie sú nevyhnutnou látkou pre ich rast. Neštrukturálne sacharidy (fruktány) výrazne zvyšujú energetické zloženie trávy a kone ich veľmi ťažko trávia. Keď koňa, ktorý je po celú zimu kŕmený sušinou, vypustíme na jar na zelený pasienok plný mladej šťavnatej trávy, príjme naraz požieraním rastúceho porastu obrovské množstvo fruktánov. Náhly príjem veľkej dávky cukru môže narušiť bakteriálnu rovnováhu tráviaceho traktu a spustiť mikrobiálne kvasenie, vývoj plynov v prednej časti žalúdka a tvorbu endotoxínov, ktoré stoja za vznikom laminitídy (schvátenia kopýt), koliky či hnačky. Jarná šťavnatá tráva je zdrojom rýchleho príjmu krmiva, pri ktorom sa znižuje jeho rozdrvenie a môžu vznikať zápchy. Vystríhajme sa pred mokrým jarným porastom – voda urýchľuje uvoľňovanie bielkovín a cukrov, čím podporuje a uľahčuje kvasenie.

Pozor na mrazivé jarné rána

Rastliny počas dňa zachytávajú slnečnú energiu a procesom fotosyntézy vytvárajú cukry, ktoré v noci využívajú na svoj rast. Ak v noci teplota klesne pod 5 °C, strácajú schopnosť využiť nahromadené cukry, udržiavajú ich ako rezervný zdroj energie a ešte ráno zostávajú vo veľkom množstve prítomné v poraste.

Majme príjem cukru pod kontrolou

Na jar ponechávame sprvu kone na pasienku len na malú chvíľu počas dňa. S pribúdajúcimi teplejšími dňami postupne koňom časový interval pobytu na pasienku predlžujeme. Pred vypustením koní na pastvinu im poskytneme dostatok objemového krmiva – seno s vyšším obsahom vlákniny, ktorá má výrazný vplyv na kvalitu trávenia. Seno môžeme kombinovať so zamiešanou na krátko nasekanou slamou.

Aby sme eliminovali príjem cukru na čo najnižšiu možnú mieru, sledujeme počasie. Po mrazivej noci kone na pasienok skoro ráno nepúšťame – trávnatý porast obsahuje najvyššiu koncentráciu cukru. Naopak, ak bolo počasie v noci priaznivé, kone na pasienok vypustíme skoro ráno – úroveň cukru v rastlinách je najnižšia, využili ho počas noci na svoj rast. Ak sú teploty cez deň vyššie, tráva na konci slnečného dňa bude obsahovať viac cukru ako ráno – rastliny ho hromadia a pripravujú na nočnú fázu rastu.

Pasienok s malou rozlohou a väčším počtom koní pravidelne posúvame. Rýchlo spásaná jarná tráva predstavuje najväčšie riziko. Produkuje totiž veľké množstvo cukru, aby sa čo najskôr zregenerovala. Okrem toho kontrolujeme hmotnosť a sledujeme správanie koní, ktoré by mohlo naznačiť vyvíjajúci sa problém. Kone trpiace obezitou na pastvinu skoro na jar nepúšťame.

S príchodom prvých letných dní sa obsah cukru v tráve ustáli na prijateľnú úroveň a porast na pastvine prestáva byť nebezpečenstvom.