Existuje viacero faktorov, ktoré vo veľkej miere vplývajú na rast prasiatok a ovplyvňujú ich vývin, veľkosť i výslednú jatočnú hmotnosť.

Už gravidná prasnica pred oprasením vplýva svojou veľkosťou, zdravotným stavom a príjmom živín na veľkosť a pôrodnú hmotnosť nenarodených jedincov. Prvorodičky a zároveň aj prasnice prerastené tukom privádzajú na svet menšie prasiatka s nižšou pôrodnou hmotnosťou a menšími životaschopnými funkciami. Samozrejme veľkú rolu vplývajúcu na rast a vývin prasiatok zohráva aj dedičnosť s vplyvom kancov. Prasiatka s vyššou pôrodnou hmotnosťou sú vitálnejšie, životaschopnejšie a majú väčší predpoklad získania požadovanej jatočnej hmotnosti než zaostávajúce jedince z vrhu. Rovnako aj počet oprasených jedincov a množstvo mlieka vplývajú vo veľkej miere na ich rast a vývin.

 

S vývinom je úzko spätá aj teplota prostredia. Nízka teplota a vysoká vlhkosť prostredia sú činitele majúce najvýraznejší vplyv na vývoj jedincov krátko po narodení. Výkyv od optimálnych hodnôt je často dôvodom hromadného úhynu u prasiatok v najmladšom veku, ktoré ešte nie sú dostatočne tepelne izolované vlastnou tukovou vrstvou.

Jedným z najvýraznejších vplyvov je výživa, jej dostatok a nedostatok. Neplnohodnotná, nedostatočná a nepravidelná výživa neblaho ovplyvňuje nielen rast a vývin, ale aj zdravotný stav ošípaných. Práve nedostatok či nesprávny pomer bielkovín, vitamínov a minerálov spôsobuje často poruchy vývoja kostry a znižuje tvorbu svaloviny. Keďže v každom veku ošípanej sa vyvíja vždy iná časť tela, všeobecne platí, že nedostatkom vždy najviac trpí tá časť, ktorá je aktuálne vo vývoji. Zanedbaná výživa teda môže spôsobiť spomalený vývoj istej časti tela v pomere s celým telom.

Neblahý vplyv na vývin ošípanej má nielen množstvo výživy, ale aj jej pomer. V čase cielene urýchľovaného vývoja by mal byť pomer bielkovín a glycidov nižší. Tým podporujeme správny vývin svalového tkaniva ošípanej.

Od jedincov predurčených na jatočné účely sa však vyžaduje iná intenzita rastu než v prípade chovných alebo plemenných ošípaných. Vývin chovných a plemenných ošípaných nie je cielene urýchľovaný ako v prípade jatočných ošípaných, a to z toho dôvody, aby boli zachované ich rozmnožovacie schopnosti.