AKO ZAČAŤ S CHOVOM OVIEC

Ovce sú v posledných rokoch jedným z najobľúbenejších chovných zvierat a sú využívané i malými chovateľmi najmä počas leta, na jar či skorú jeseň na spásanie záhrad a rozľahlých pozemkov. Ovce sú pomerne nenáročné, avšak pred ich chovom vás čakajú určité povinnosti. Odporúča sa chovať najmenej dve ovce, pretože ovca patrí medzi zvieratá žijúce v stáde a samota jej nevyhovuje. Na začiatku je potrebné vyplniť tlačivo, ktoré odovzdáte na niektorej z pobočiek Plenárenských služieb SR (zoznam pobočiek). Vyplnené tlačivo však musí schváliť i veterinárna správa, ktorá posúdi podmienky, v ktorých sa chystáte ovce chovať. Po všetkých krokoch a potvrdení tlačiva, tlačivo odošlete na centrálnu evidenciu hospodárskych zvierat (CEHZ v Žiline) a bude vám pridelený kód chovu. Dosť bolo papierovania, vrhnime sa na chov.

Množstvo chovateľov pristupuje ku kúpe jahňaťa. Ideálne je voliť jahňa, ktoré už prekročilo hranicu 15 kg, pretože sa dokáže lepšie adaptovať na zmenené podmienky. Tieto jahňatá už nepijú materské mlieko a ich krmivo tvorí jadrová zmes pozostávajúca buď z hotových zmesiek, ktoré môžete kúpiť, alebo z jačmeňa, ovsa či kukurice.

Pri kupovaných zmesiach je možné naraziť na dva druhy krmiva, ktoré majú sypkú konzistenciu alebo sú vytvarované do podoby granúl. Dávka jadrového krmiva sa pohybuje približne okolo 0,5 kg a mala by byť rozdelená na ráno a večer.  Nevyhnutné však je zabezpečiť ovciam dostatok vody.

Jedna ovca potrebuje približne 250 m2, ktoré slúžia na pohyb a spásanie. Ideálne je, ak tento priestor ohradíte pletivom, zabezpečíte tak ovce pred nebezpečenstvom a zabránite ich zabehnutiu. Oplotenie môžete počas obdobia a rýchlosti spásania postupne presúvať. Odporúča sa, že tieto miesta je vhodné potom pokosiť, zabezpečíte tak rýchlejšiu obnovu. Pri starostlivosti o ovce nezabúdajte na pravidelné odčervenie.